Filo Kiralama

Operasyonel Kiralama, profesyonel filo yönetimi ve finansal hizmetin harmanlandığı uzun süreli bir kiralama sözleşmesidir. Aracın mülkiyeti, kiralama süresi içinde araçla ilgili maddi kayıp risklerine ek olarak yatırım riskini de üstlenen operasyonel kiralama şirketine aittir.

Müşteri, şözleşme süresi boyunca, kiralama sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde aracı kullanma hakkına sahip olur. Diğer tarafta ise, Operasyonel Kiralama Şirketi araçların periyodik bakımı, sigortası ve lastiklerin değiştirilmesi gibi hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Sistemin Önemli Avantajları

 • Araçlarla ilgili bütün masraflarınızın vergi matrahınızdan indirilebilir olması: kiralamada faturanın tümünü giderleştirebilirsiniz.
 • Aracın KDV'sini finanse etmek zorunda kalınmaması: Araç satın alırken ödediğiniz KDV sabit kıymet maliyeti içinde olup KDV alacaklarınıza yazılamamaktadır. Bu model amortisman ayırma yöntemi ile ve uzun sürede mümkün olabilecektir. Halbuki, Operasyonel Kiralama Sistemi'nde bizler KDV'yi hemen düşebildiğimiz için, kira ödemelerimiz KDV hariç hesaplanmakta ve böylece kiralama süresi boyunca satın almada ödemeniz gereken KDV'yi ödemeksizin kira ücretlerini ödemiş olursunuz.
 • Satın alarak katlandığınız finansal gider, vergi, kasko, bakım ve diğer masraflarla aracınızın 2.el satışındaki değer düşüklüğünü göz önüne aldığınızda, Operasyonel Kiralama'nın her zaman mali yönden daha avantajlı olması : Satın alarak katlandığınız finansal gider, vergi, kasko, bakım ve diğer masraflara aracınızın 2.el satışındaki değer düşüklüğünü göz önüne aldığınızda Operasyonel Kiralama her zaman mali yönden daha avantajlı olacaktır.
 • Araçların alım - satımındaki işlemler (trafik tescil, satarken alıcı bulmak, vb .), servis randevusu ayarlanması gibi işlerle zaman harcanmaması.
 • Araçların düzenli olarak bakımları sözleşme gereği tarafımızca sağlandığından, kiralayanın bu konularda harcaması gereken iş gücünün minimum seviyeye indirilmesi.
 • Araçların bilançonuzda yer almaması, dolayısı ile net işletme sermayesi ihtiyacı doğmaması, likit mali bünye. Sermaye bağlanmasına gerek duyulmaması.
 • Şirketinizin bankalar nezdindeki kredi limitlerinden kullanmadan, ek mali imkan yaratılması.
 • Nakit imkanlarının şirketin işinin gerektirebileceği daha faydalı alanlarda kullanılabilmesi.
 • Ödeme programının müşterinin nakit akış tablosuna göre tanzim edilebilmesi.
 • Varlık sahibi olma risklerinden kurtulmak.
 • Aylık düzenli bir nakit akışını sağlayabilmek ve daha gerçekçi bütçe tahminleri yapabilmek.
 • Kiralama, sigorta, servis ve bakım ücretlerinin tek bir fatura ile ödeniyor olması sebebi ile idari işler ve muhasebe işlerinin azaltılması, idari işlerde personel tasarrufu.
 • Kaza sonrası yapılması gereken servis ekspertiz raporu vs. işlemlerin tarafımızca yapılması, hasar giderme süresinin 2 günden uzun olması halinde benzer türde bir araç tahsis edilmesi.
 • Filonuzla ilgili sorunlarınızı firmamızca size özel atanmış tek bir müşteri yetkilisiyle çözebilme imkanı.
 • Şirketinizin imajını güçlendirecek her zaman bakımlı ve yeni araçlar kullanabilme imkanına sahip olmak. Bu araçları kullanan mutlu şirket çalışanları.
 • Filo ile ilgili idari işler tarafımızca yapıldığından, size uzman olduğunuz alanlarda daha fazla konsantre olabilme imkanı sağlanması.

Lütfen araç alımı yapmadan önce firmamızdan kiralama teklifi alınız.